Facades & surroundings

» INDUSTRIFASTIGHETER
» INNERGÅRDAR
» KOMMERSIELLA FASTIGHETER
» PRIVATBOSTÄDER

EN UPPLYST FASAD FRAMHÄVER  BYGGNADEN

Att framhäva byggnaden och lysa upp omgivningen skapar en trygg och inbjudande atmosfär. Belysning för fasad och omgivning hjälper människor att hitta rätt och kompletterar exteriörens uttryck. Byggnadens fasad är ett viktigt element inom arktiekturen och sätter sätter ofta tonen för resten av byggnadens design. Genom att använda pollare på marknivå kan man markera stråk och entréer. Ljuskomfort och rätt ljusbild är av yttersta vikt och här spelar armaturdesign, placering och optik in.

BELYSNING FÖR FASADER OCH OMGIVNING TAR HÄNSYN TILL:

» UTSATTA MILJÖER – Armaturernas fysiska utformning är av yttersta vikt eftersom armaturer i utomhusmiljö utsätts för enorm yttre påverkan och risk för vandalism. Högkvalitativa belysningsarmaturer bör ha en hög täthetsklass (IP) och vandalklass (IK). Armaturhuset bör vara tillverkat av korrosionsbeständigt material med ugnshärdad pulverlack. Fem års garanti ger förutsättningar för en bekymmersfri och säker drift av anläggningen.

» BYGGNADENS UTFORMNING – Varje byggnad är unik och det är viktigt att placera belysningen där den gör nytta, till exempel ovanför dörrar till cykelförråd, tvättstuga eller soprum.

» BEHAGLIG OCH BLÄNDFRI BELYSNING
– För bästa ljuskomfort rekommenderas är placering och val av armatur samt och anpassade  effekter viktigt. Rundstrålande, symmetriska ljusbilder används i stor utsträckning för belysning av fasader och omgivning och den väl avbländade ljuskällan placeras så att den ej hamnar i ögonhöjd. Pollare placerade på marknivå skall vara väl avbländade.

» MINIMERADE LJUSFÖRORENINGAR – Det är viktigt med bra avskärmning och genomtänkt armaturdesign för att eliminera ljuset som sprider sig uppåt från armaturen. Natthimlen bör bevaras eftersom man tror att ljusföroreningar påverkar arter och ekosystemfunktioner.

Trygghetsskapande och vägledande ljus

Belysningen vägleder boende, anställda och gäster och bidrar till en mer välkomnande atmosfär. En väl upplyst omgivande miljö minskar risken för skadegörelse, hjälper människor att lokalisera sig och bidrar till extra säkerhet eftersom det blir lättare att hitta lås, kortläsare och porttelefon.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av belysning för offentliga platser har vi utvecklat anpassade armaturer med väl avskärmad optik för att  hantera de höga kraven som ställs på ljuskomfort. En optimerad ljusbild gynnar inte bara den som vistas kring byggnaden, utan även närliggande bostäder samt natur kring belysta platser. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning och bidrar till minimerade ljusföroreningar.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en belysningsanläggning för byggnader och omgivande miljö. Utöver platsens utformning är det viktigt att ta hänsyn till det arkitektoniska uttrycket för att välja rätt armaturdesign. Rätt optik samt placering av armaturer är viktigt för bästa möjliga slutresultat. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Produkter som passar till byggnader & omgivning

Relaterade projekt

Långströmsgatan

Facades & surroundings