Indoor premises

» BUTIKER
» KONTOR
» KORRIDORER
» LAGERLOKALER
» PRODUKTIONSLOKALER
» VARUHUS

LÖNSAMMA LÖSNINGAR FÖR ALLA LOKALER

Våra högpresterande inomhusarmaturer garanterar omfattande energibesparingar jämfört med traditionella lysrörsarmaturer. Möjlighet att integrera smarta styrsystem, långa livslängder och 5 års garanti ger goda förutsättningar för en mycket kostnadseffektiv och bekväm drift.

BELYSNING FÖR LOKALER INOMHUS TAR HÄNSYN TILL:

» LOKALENS UTFORMNING – Varje lokal är unik och det är viktigt att utgå från några grundläggande parametrar – takhöjd, ytor som skall belysas och vart behovet av belysning är som störst. För att säkerställa bästa möjliga slutresultat för varje belysningsanläggning skräddarsyr vi belysningen efter dessa förutsättningar. Med detta som utgångspunkt är det möjligt att bedöma armaturernas optimala effekt och optik.

» BELYSNINGSKRAV
– Det är viktigt att definiera belysningskrav för en specifik yta. Där belysningen fyller störst funktion bör kraven vara hårdast. Konsulter som upprättar upphandlingsunderlag talar om hur mycket belysning som behövs och vilken jämnhet som krävs för respektive yta.

» BRA DRIFTSEKONOMI – En investering i belysning för lokaler inomhus är en stor investering och en bra totalkalkyl med lägsta möjliga driftskostnader lägger grunden för en attraktiv driftsekonomi av hela anläggningen. Våra armaturer kan utrustas med DALI, 1-10 V och on/off. Det säkerställer optimal belysning för verksamheten till lägsta möjliga driftskostnad.

» FRAMTIDSSÄKER TEKNIK – I belysningsbranschen går utvecklingen i rasande fart och armaturerna blir hela tiden smartare. Idag utrustas inomhusarmaturer allt oftare med sensorer och styrning. Smartare armaturer bidrar inte bara till energieffektiviteten utan även till möjligheten att kommunicera med olika styrsystem.

Förbättrad inomhusmiljö och lägre kostnader

I en belysningsanläggning för lokaler inomhus uppnås energibesparingar redan vid bytet från traditionella ljuskällor till LED-teknik. Minskade kostnader för energiåtgång och underhållsarbeten resulterar i besparingar som säkerställer snabb avkastning på en investering i modern inomhusvelysning. Ofta kan man uppnå högre belysningsstyrkor med färre armaturer och lägre totaleffekt. Det finns givetvis möjlighet att utrusta armaturerna med sensorer för ljus eller rörelse för maximal kontroll på energikostnaderna.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av belysning har vi utvecklat anpassade armaturer med kraftig konstruktion och avancerade optiska linser för att kunna erbjuda de mest attraktiva lösningarna på marknaden. En optimerad ljusbild gynnar inte bara den som arbetar på platsen utan även besökare och kunder. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en belysningsanläggning för lokaler inomhus. Utöver lokalens utformning är det viktigt att ta hänsyn till specifika behov. Rätt optik, styrningsalternativ samt placering av armaturer är viktigt för bästa möjliga slutresultat. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Produkter som passar till interiör & arbetsplatser