Montering

Vi erbjuder montering av belysningsmaster på fält. Ett åtagande som gör ett belysningsprojekt hanterbart för alla elinstallatörer, eftersom endast inkoppling och driftsättning återstår.

Erbjudandet består av följande delar:

» Montering av belysningsmaster på mark

» Montering av infästningsdetaljer och eventuella tillbehör

» Infästning av belysningsarmaturer

» Grov inriktning av armaturvinklar innan resning

» Resning av kompletta master

» Finjustering av armaturvinklar