Nyheter

LED-konvertering i Varberg

Idag är i stort sett alla kommunala vägar i Varberg belysta med modern LED teknik som ger långa livslängder, låg energiförbrukning och bästa möjliga ljuskomfort. En LED-insats kostar ca hälften jämfört med en ny armatur. Varberg Energi har köpt över 8000st insatser och därmed sparat stora summor. Arbetet har varit tidseffektivt och bra ur arbetsmiljösynpunkt […]

Skepplandavägen

Vägar och gator i stadsdelen tillhörande Ale kommun har försetts med gatuarmaturer och parkarmaturer. Här har man främst valt att använda SMART samt PORTO AIR.

Forsvägen

Vägsträckan genom stadsdelen i Kungsbacka har försetts med gatuarmaturer av modell SMART monterade på rörstolpar i utförande rakstolpe samt arm.