Nyheter

Pendelparkeringen vid Surte station

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.   I området belyser våra produkter främst vägar […]

Göteborgsvägen i Älvängen

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.   I området belyser våra produkter främst vägar […]

Göteborgsvägen vid Surte kyrka

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.   I området belyser våra produkter främst vägar […]

Vikenvägen i Nödinge

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.   I området belyser våra produkter främst vägar […]

Postgårdsvägen

Energibesparingar och säkerhet i kombination när Kungsbacka satsar på smarta gatuarmaturer Kungsbacka Kommun har valt att installera ORION 1 med trådlös ljusstyrning och närvarosensorer i ett bostadsområde för att främja hållbarhet, innovation och trygga miljöer. Bara vid övergången till LED reduceras energiförbrukningen till cirka hälften, med närvarosensorer samt Airglow för trådlös ljusstyrning kan man räkna […]

LED-konvertering i Varberg

Idag är i stort sett alla kommunala vägar i Varberg belysta med modern LED teknik som ger långa livslängder, låg energiförbrukning och bästa möjliga ljuskomfort. En LED-insats kostar ca hälften jämfört med en ny armatur. Varberg Energi har köpt över 8000st insatser och därmed sparat stora summor. Arbetet har varit tidseffektivt och bra ur arbetsmiljösynpunkt […]

Skepplandavägen

Vägar och gator i stadsdelen tillhörande Ale kommun har fått uppdaterad belysning för att förbättra orienterbarheten och öka tryggheten i området. Här har man valt att använda gatuarmaturen SMART samt parkarmaturen PORTO AIR.

Forsvägen

Vägsträckan genom stadsdelen i Kungsbacka har försetts med gatuarmaturer av modell SMART monterade på rörstolpar i utförande rakstolpe samt arm.