Personvern

Vår personvernerklæring

Vi håndterer sikkerheten til dine personopplysninger med den største respekt og omtanke. På denne siden beskriver vi hvordan innsamling og bruk av data håndteres på nettsiden vår for å overholde gjeldende lover og regler GDPR (General Data Protection Regulation).

Hvilke data lagrer vi og hvor lenge?

Dataene som lagres er feltene som hvert innsendingsskjema inneholder. Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Vi baserer innsamlingen av personopplysninger på samtykke.

Hva er formålet vårt med å samle inn dine personopplysninger?

Vi samler inn data for å ta kontakt , etablere og/eller opprettholde et forretningsforhold.

Få tilgang til, endre eller slett den lagrede informasjonen

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg inntil en gang i året. For å gjøre dette, ta kontakt med behandlingsansvarlig. Du finner kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig litt lenger ned på siden. Du har også rett til å be om retting eller sletting av dine personopplysninger når som helst.

Samtykke

Du har rett til å trekke tilbake samtykket til bruk av dine personopplysninger når som helst ved å kontakte behandlingsansvarlig. Hvis du mener at vi har håndtert personopplysningene dine på en måte som ikke er forenlig med våre oppgitte direktiver, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

STRIHL Scandinavia AB
Magasinsgatan 6B
434 37 Kungsbacka
Sverige
+46 300-56 99 80
info@strihl.se

Organisasjonsnummer: 556628-4781