Utforming av veier og gater (VGU)

Trafikverket utarbeider regler for utforming av veier og gater, VGU. Reglene brukes i all planlegging av statlige veier. Gjeldende regelverk gjelder fra 1. januar 2021.

Reglene er tilpasset ulike entrepriseformer og brukes både ved nybygg og større ombygginger. VGU bidrar på sikt til at trafikken kommer greit og trygt frem.

Reglene er obligatoriske for arbeid på statens veier. For andre vegeiere er VGU kun veiledende og ikke obligatorisk. Men VGU kan, og kan, brukes som kravdokument ved anskaffelse av planlegging for andre veger enn statlige veger.

» VGU: Krav (Trafikkverkets publikasjonsdatabase)

» VGU: Råd (Trafikkverkets publikasjonsdatabase)