Stolpeicy

Et kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001 sikrer at virksomheten jobber effektivt og strukturert og kontinuerlig forbedrer rutiner og prosesser. ISO 14001-standarden hjelper organisasjonen med jevnlig gjennomgang av virksomhetens miljøpåvirkning både internt og i kundeprosjekter. Mange kunder krever at leverandøren er sertifisert og det at vi nå er sertifisert betyr ekstra trygghet for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

ISO 9001

Kvalitetspolicy

STRIHL Scandinavia AB skal være markedsleder og det beste valget når det gjelder utvikling og produksjon av lysutstyr og tilbehør produkter med høye krav til kvalitet og lang levetid. Vi skal være kjent for å løse kundenes utfordringer og behov med høy leveringssikkerhet med vår kunnskap, våre tekniske forutsetninger og brede produktspekter.

Dette gjør vi ved å;

 • Å alltid tilstrebe å møte og helst overgå krav, ønsker og forventninger til våre kunder og andre interessenter samt selskapets kvalitetsmål.
 • Ha kompetente medarbeidere og strukturerte rutiner som muliggjør leveranser med riktig kvalitet og til rett tid.
 • Med åpenhet og løpende informasjon om bedriftens utvikling, skape forutsetninger for engasjement og deltakelse blant alle ansatte.
 • Arbeide for å utbedre og hele tiden forebygge feil og menneskelige feil.
 • Arbeide for hele tiden å utvikle, forbedre og effektivisere prosesser og produksjon for å opprettholde vår lave feilprosent.
 • Produsere flere produkter i Sverige.

Ved å være sertifisert etter ISO 9001 og jobbe etter ovenstående skal våre kunder føle seg trygge på at vi alltid gjør det vi kan for å utvikle, produsere og levere produkter med forventet kvalitet til lovet tid.

ISO 14001

Miljøpolicy

STRIHL Scandinavia AB skal være markedsleder og det beste valget når det gjelder utvikling og produksjon av lysutstyr og tilbehør produkter med høye krav til kvalitet og lang levetid. Vi skal være kjent for å løse kundenes utfordringer og behov med høy leveringssikkerhet med vår kunnskap, tekniske forutsetninger og brede produktspekter.

Dette gjør vi ved å;

 • Følge gjeldende miljølovgivning, andre forpliktende krav og virksomhetens miljømål. Dette gjøres ved hjelp av Rambolls lovovervåking.
 • Arbeide for økt bevissthet rundt miljøspørsmål hos våre ansatte, leverandører og andre interessenter.
 • Effektiviser og spare ressurser som råvarer og andre innsatsfaktorer
 • Vurder livsløpsperspektivet ved innkjøp, bygging, avfallshåndtering, investeringer og vurdering av miljøaspekter.
 • Vær forsiktig der det er fare for forurensing

Ved å være sertifisert iht ISO 14001 og arbeid iht ovenfor beskytter vi miljøet og bidrar til positiv miljøutvikling, og våre kunder kan føle at de velger en partner som bryr seg om vårt felles miljø.