Vei- og gatebelysning

» GJENNOMKJØRINGER OG INNFARTSVEIER
» GANGVEIER
» GANG- SYKKEL OG MOPEDVEIER
» HOVEDGATER
» LOKALE GATER
» SAMLINGSGATER
» LANDEVEIER

OPTIMAL TRAFIKKFLYT OG HØY TRAFIKKSIKKERHET

Vei- og gatebelysning kan spille en avgjørende rolle for oppmerksomhet, adferd og evne til bilister, syklister og fotgjengere. Mange trafikkulykker skjer hvert år under forhold som trolig kunne vært forhindret med god og godt planlagt belysning. I krevende trafikksituasjoner der trafikktettheten kan være høy eller sikten begrenset, er det ekstra viktig å ha riktig mengde lys på rett sted og en naturtro fargegjengivelse.

BELYSNING FOR VEIER OG GATER TAR HENSYN TIL:

» UTSATTE MILJØER – Den fysiske utformingen av armaturene er ytterst viktig da armaturer i utemiljø er utsatt for enorme ytre påvirkninger og fare for hærverk. Høykvalitets gatearmaturer skal ha en høy tetthetsklasse ( IP ) og vandalklasse ( IK ). Armaturhuset bør ha en effektiv varmeavledning med solide kjøleribber og være laget av korrosjonsbestandig materiale med ovnsherdet pulverlakk.

»VEIPROFILENS UTFORMING – Hver vei eller gate er unik og det er viktig å ta utgangspunkt i noen grunnleggende parametere – veibredde, stolpehøyde, stolpeavstand og stolpens posisjon i forhold til veien. For å sikre best mulig sluttresultat for hvert enkelt belysningsanlegg skreddersyr vi belysningen etter disse forholdene. Med dette som utgangspunkt er det mulig å vurdere armaturenes optimale effekt, optikk og armaturvinkel.

» BELYSNIGNSKLASSE
– Mengde og type trafikk er inkludert i beregningene for å bestemme lysbehovet til en vei eller gate. Høyere belysningsklasser stiller høyere krav til belysningen. Kommuner og byer definerer en belysningsklasse for gaten som forteller hvor mye belysning som trengs og hvilken jevnhet som kreves.

» GOD DRIFTSØKONOMI – En investering i belysning for veier og gater er en stor del av det offentlige budsjettet og en god kalkyle med lavest mulig driftskostnader legger grunnlaget for en attraktiv driftsøkonomi for hele anlegget.

» FREMTIDSSIKKER TEKNOLOGI – I belysningsbransjen går utviklingen i rasende fart og armaturene blir smartere hele tiden. I dag utstyres gatearmaturer stadig oftere med sensorer og styringer. Smartere gatearmaturer bidrar ikke bare til energieffektivitet, men også til evnen til å kommunisere med ulike kontrollsystemer.

Energieffektivitet og kontroll for en lønnsom investering

I en gatelysinstallasjon oppnås energibesparelser allerede ved overgang fra tradisjonelle lyskilder til LED-teknikk. Reduserte kostnader til energiforbruk og vedlikeholdsarbeid gir besparelser som sikrer rask avkastning på en investering i moderne gatebelysning. Stolpeavstandene kan i mange tilfeller økes fordi våre optiske linser fordeler lyset med høy presisjon, så det kreves færre armaturer på samme veistrekning. Vi tilbyr en forhåndsprogrammert nattdimmeprofil som standard, men har også mulighet til å programmere hver enkelt armatur etter ønske. Det er selvsagt mulig å utstyre armaturene med sensorer for lys eller bevegelse for maksimal kontroll av energikostnadene.

Høy kvalitet og optimal lyskomfort i alle situasjoner

Med nærmere 20 års erfaring innen gatebelysning har vi utviklet custom Gatearmaturer med sterk konstruksjon og avanserte optiske linser for å kunne tilby de mest attraktive løsningene på markedet. Et optimalisert lysmønster kommer ikke bare trafikantene til gode, men også nærliggende boliger og naturen rundt opplyste veier. Riktig armatur med riktig optikk plasserer lyset der det trengs uten ubehagelig blending og bidrar til minimalt av lysforurensing.

Vi skreddersyr anlegget

Det er mange parametere som spiller inn når man planlegger et veilysanlegg. I tillegg til de grunnleggende delene av vegprofilens belysningsklasse, veibredde, stolpehøyde, stolpeavstand og stolpens plassering i forhold til veien, er det også viktig å ta hensyn til eventuell retensjonsfaktor, antall kjørefelt og veibanens reflekterende egenskaper. Våre dyktige konsulenter hjelper til med lysberegninger helt kostnadsfritt.

Relaterte produkter

Hercules S

Gatearmaturer

Waypoint

Gatearmaturer

Mini mistral

Gatearmaturer

Orion 1

Gatearmaturer

Relaterte prosjekter

LED-konvertering i Varberg

Vei- og gatebelysning

Skepplandavägen

Vei- og gatebelysning

Forsvägen

Vei- og gatebelysning