Vi ønsker å bidra til en lysere fremtid

Hos STRIHL er Bærekraft en del av vårt daglige arbeid, og vi ønsker å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Vi vil ikke stå uvirksomme i møte med vår tids største klimakrise, utfordringene samfunnet står overfor er store, men sammen kan vi gjøre en forskjell.

Bærekraft er vårt fokus når vi utvikler vår produkter og med belysningsløsninger tilpasset menneskers behov og med minst mulig miljøpåvirkning tar vi vårt ansvar for en bærekraftig utvikling i samfunnet.

Fremtidens belysning bidrar til bærekraftige løsninger

Med vår ekspertise innen belysning skaper vi skreddersydde løsninger for belysning av offentlige rom. Vårt mål er å bidra til et trygt, sikkert og produktivt ute- og arbeidsmiljø.

Riktig lys på riktig sted øker trivselen, noe som er et viktig aspekt som ofte glemmes når vi snakker om Bærekraft. Dyp forståelse av menneskers belysningsbehov, kunnskap om belysningsdesign og produkter lang levetid av høy kvalitet sikrer at våre belysningsløsninger varer over tid og dermed holder forbruket på et bærekraftig nivå.

Vi skal opptre ansvarlig med hensyn til miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og etisk forretningspraksis.

Les de etiske retningslinjene her

Forbedret emballasje med fokus på sirkularitet

Vi skal bidra til en sirkulær økonomi. Dette gjør vi ved å resirkulere og gjenbruke materialer og redusere avfall i verdikjeden vår. Vi leter hele tiden etter nye måter å redusere klimapåvirkningen fra materialbruk og emballasje og å maksimere gjenvinning av avfall. I dag består emballasjen vår nesten utelukkende av resirkulerbare og gjenbrukbare materialer.

Vi har i stor grad erstattet bruken av plast som emballasjemateriale med papp på grunn av at plast utgjør en stor del av det globale avfallet som ikke brytes ned naturlig og er en kilde til hav-, jord- og luftforurensning. Videre kan noen plasttyper knyttes til skadelige stoffer, og gjenvinningsgraden er ofte lav på grunn av forurensning og vanskeligheter med å skille ulike plasttyper fra hverandre.

I stedet produseres papp av papirmasse, et fornybart materiale som er resirkulerbart og biologisk nedbrytbart, noe som betyr at den skadelige miljøpåvirkningen er ikke-eksisterende. Materialet oppfyller også alle kravene vi har til beskyttende egenskaper under transport og håndtering. Vi tilpasser kartongene til spesifikke produkter, for å sikre plasseffektiv transport.

Modernisering av gatebelysning med bærekraftige innsatsfaktorer

Vi tilbyr modellspesifikke LED innsatser som et bærekraftig alternativ til å bytte ut hele den eksisterende gatearmaturen. Materialbesparelsene i form av kabel og armaturhus er betydelige, da det i gjennomsnitt spares 6 m kabel og 4 kg aluminium på et lyspunkt, ettersom kabel og armaturhus gjenbrukes. Dette bidrar til en forbedret sirkulær økonomi og et redusert fotavtrykk i materialbruk.

Innsatsene er forberedt for utformingen av det respektive armaturhuset og er også optimalisert for raskest mulig arbeidstrinn under konverteringen. Selve konverteringen utføres i utgangspunktet på samme tid som et planlagt serielt skifte av lyskilde. Siden disse utføres med jevne mellomrom, kan ekstra arbeid unngås. Det er vanligvis tid til å skifte 6 innsatser sammenlignet med 2 nye armaturer per time.

Levetiden på LED modul og driver stemmer ofte godt overens med gjenværende levetid på armaturhuset, og hvis du har et lager på f.eks. 3000 armaturer.Hvis du har et lager på for eksempel 3000 armaturer som er 8-10 år gamle der du kan redusere fra 50W eksklusive tap til 30W, gir energibesparelsene sammen med redusert vedlikehold betydelige summer på bunnlinjen over 17-20 år.

Se utvalget av LED-innsatser

Egen masteproduksjon for et bærekraftig sluttprodukt

Våre master har en beregnet levetid på 50 år og er sertifisert i henhold til EU-standarden EN1090-1. Mastene er et miljøvennlig alternativ ettersom vårt moderne robotsveiseanlegg bruker minimalt med energi sammenlignet med håndsveising. Materialet kommer fra svenske produsenter, og leveransene av det ferdige produktet holder seg innenfor Norden, noe som er avgjørende for de ganske store mastseksjonene.

Les mer om vår masteproduksjon her

90%
Moderne LED teknologi kombinert med smart lysstyring kan redusere energiforbruket med opptil 90 %. 

Energieffektiv LED teknologi for reduserte CO2-utslipp

En av våre prioriteringer er økt energieffektivitet, noe som i seg selv er til fordel for miljøet, men også for brukeren fra et økonomisk synspunkt. Dagens moderne teknologi gir et høyt lysutbytte (lumen per watt), noe som gir store fordeler i forhold til konvensjonelle, utdaterte og noen ganger miljøfarlige lyskilder. Ved å erstatte konvensjonelle armaturer og lyskilder med moderne LED teknologi kan energiforbruket reduseres med opptil 50 %. Legg til smart lysstyring, og forbruket kan reduseres med opptil 90 %. 

Sertifiseringer

Vi bryr oss om vårt felles miljø for å bidra til en positiv miljøutvikling og gjør alt vi kan for å utvikle, produsere og levere belysningsprodukter med forventet kvalitet, til rett tid. Som en led del av dette er vi sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet).

Les mer om vår policy her