Etiske retnignslinjer

Etiske retningslinjer for Indutrade-konsernet

I 2019 ble det innført en ny etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere. Retningslinjene for leverandører og partnere kan anvendes av Indutrade-konsernets datterselskaper i deres forretningsrelasjoner og krever at leverandører og partnere opptrer ansvarlig når det gjelder miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og etisk forretning.

En betydelig del av Indutrades påvirkning på miljøet og omverdenen skjer i datterselskapenes leverandørkjede. En stor andel av datterselskapene har ikke egen produksjon, så produktene som selges produseres i land hvor arbeidsforhold, miljøregulering og forretningsetikk, inkludert anti-korrupsjon, kan variere. Det er derfor avgjørende å samarbeide med leverandører og partnere for å bidra til en bærekraftig utvikling.

 

» Etiske retningslinjer på svensk

» Etiske retningslinjer på finsk

» Etiske retningslinjer på engelsk