Industri- og områdebelysning

» FRAKT- OG KOMBITERMINALER
» HAVNEOMRÅDER
» INDUSTRIOMRÅDER
» PARKERINGSPLASSER
» FLYPLASSER
» INDUSTRILOKALER
» LAGERLOKALER

SYNLIGHET GJØR OMRÅDER TILGJENGELIGE

En investering i moderne lyskastere for områdebelysning kommer både arbeidere og besøkende kunder til gode. På spesifikke områder som industri eller havneområder spiller belysning en helt avgjørende rolle for å kunne jobbe trygt hele døgnet. På for eksempel parkeringsplasser er det viktig å kunne lokalisere seg med letthet og dermed unngå misforståelser som kan føre til ulykker. Utformingen av anlegget er svært viktig for at riktig mengde lys skal havne der det gjør mest nytte.

BELYSNING FOR STORE OMRÅDER TAR HENSYN TIL:

»UTSATTE MILJØER – Den fysiske utformingen av armaturene er ytterst viktig da armaturer i utemiljø er utsatt for enorme ytre påvirkninger og fare for hærverk. Høykvalitets lyskastere bør ha en høy Tetthetsklasse ( IP ) og Vandalklasse ( IK ). Armaturhuset skal ha effektiv varmeavledning med betydelige kjøleribber og være laget av korrosjonsbestandig materiale med ovnsherdet pulverlakk. Fem års garanti gir forutsetninger for en bekymringsfri og sikker drift av anlegget.

»STEDETS UTFORMING – Hvert område er unikt og det er viktig å plassere belysningen slik at faren for kollisjon eller annen ytre påvirkning kan minimeres.

»
BEHAGELIG OG BLENDINGSFRI BELYSNING – Lyspunkthøyde og armaturvinkel er ekstremt viktig ved planlegging av anlegget. For best lyskomfort anbefales master eller stolper i høyder 6-42m, maksimal armaturvinkel 20 grader fra horisontalplanet og effekter tilpasset etter behov. Asymmetriske lysmønstre er mye brukt til å belyse store områder.

» GOD JEVNHET OG LYS DER DET ER BEHOV – Det er viktig å definere hvor lyset er mest nødvendig og plassere lyspunktene strategisk for å oppnå best mulig jevnhet.

» MINIMERT LYSFORURENSNING – Det er viktig med god skjerming og gjennomtenkt armaturdesign for å eliminere lyset som sprer seg oppover fra armaturen. Nattehimmelen bør bevares fordi man tror at lysforurensning påvirker arter og økosystemfunksjoner.

Praktisk og kostnadseffektiv drift

Minimalt vedlikehold og smart styring bidrar til lave kostnader til energiforbruk og vedlikeholdsarbeid. Lysstyringssystemer kan for eksempel sørge for at belysningen kun slås på ved behov, noe som også er gunstig for armaturenes allerede lange levetid. For driftsansvarlige er det nyttig å få oversikt over energiforbruk og mulighet for å justere lysstyrken etter behov.

Høy kvalitet og optimal lyskomfort i alle situasjoner

Med nærmere 20 års erfaring innen belysning for store områder har vi utviklet skreddersydde lyskastere med effektiv optikk for å håndtere de høye kravene som stilles til lysets komfort og jevnhet. Et optimalisert lysbilde kommer ikke bare ansatte og kunder til gode, men også nærliggende bygninger, veier og natur rundt opplyste steder. Riktig armatur med riktig optikk plasserer lyset der det trengs uten ubehagelig blending og bidrar til MINIMALE LYSFORURENSNINGER. For å sikre maksimal lyskomfort og jevnhet sørger vi for å bruke tilpasset optikk og riktige armaturvinkler.

Vi skreddersyr anlegget

Det er mange parametere som spiller inn når du planlegger en belysningsanlegg for store områder. Det kan dreie seg om alt fra mulige hindringer til passende mastehøyder, armaturvinkler og festeanordninger. Våre dyktige konsulenter hjelper til med lysberegninger helt gratis.

Relaterte produkter

Safir 2

Lyskastere

Safir 3

Lyskastere

Safir 4

Lyskastere

Light mast 6-42 m

Fagverksmaster

Relaterte prosjekter

Malmö kombiterminal

Industri- og områdebelysning

Åby Arena parkering

Industri- og områdebelysning

Tändstiftet handelsområde

Industri- og områdebelysning