Belysningsplanlegging

Med gratis og grundig utførte lysberegninger optimerer vi hver enkelt installasjon for best mulig sluttresultat. Takket være vår lange og omfattende erfaring innen belysning er vi dyktige til å analysere, prosjektere og lysberegne for å gi et tilbud som gir sterk konkurransekraft.

Grundig analyse for et vellykket prosjekt

Vi analyserer og prosjekterer anlegget ut fra grunnlag og ønsker som finnes for prosjektene og utarbeider den mest energi- og kostnadseffektive løsningen. Belysning kan installeres i et uendelig antall forskjellige kombinasjoner. Vi kommer med innspill og ideer i designstadiet og brainstormer gjerne ideer ved en skarp henvendelse med etablerte krav.

Det er viktig å samarbeide om å definere vurderingsgrunnlaget på et tidlig stadium i prosjekteringen av et nytt belysningsanlegg. På den måten kan man raskere finne ut hvilken type anlegg som egner seg. Evalueringskriteriene kan være alt fra design og estetikk til belysningstekniske krav, økonomi, trafikksikkerhet etc. Uansett evalueringskriterier er målet vårt å presentere en kostnadseffektiv og interessant løsning.

Verdensledende programvare

Vi bruker verdensledende gratis programvare fra DIAL som følger gjeldende internasjonale normer og standarder. Programmene er gratis å bruke for alle.

DIALux 4

DIALux 4 brukes for raskt å bestemme valg av armatur og hvor mange som trengs, programmet er svært brukervennlig og prosessen med overflater og armaturer gjøres i enkle steg. DIALux 4 er hovedsakelig brukt til komplekse utendørs beregninger som idrettsbaner, fotballbaner eller arenaer der DIALux EVO mangler støtte og nødvendige funksjoner. Per dags dato er det ingen støtte for DIALux 4 siden DIAL valgte å satse helt på EVO.

» DIALux versjon 4

DIALux EVO

Styrken med DIALux EVO er den ubegrensede muligheten til å designe og beregne lyset for en hel eiendom med rom, gulv og utearealer i ett prosjekt . Programmet håndterer 3D-modeller (f.eks. BIM-filer) som kan brukes til å bygge opp rom og eiendommer for en raskere arbeidsflyt. DIALux EVO kan håndtere gateplanlegging etter europeiske normer og standarder på en eksemplarisk og svært brukervennlig måte.

» DIALux EVO 9.2

En helt kostnadsfri tjeneste

Vi tilbyr lysberegninger som en helt kostnadsfri tjeneste for å sikre at enhver mulig handel blir så god og kostnadseffektiv som mulig. Det er en forutsetning for et optimalt, funksjonelt og nøye utformet lyssystem. Som lysplanleggere jobber vi for å tilby våre kunder konkurransedyktige løsninger som overholder nasjonale og internasjonale normer og standarder.

Vi optimaliserer hvert enkelt anlegg

Lysberegninger er en måte å optimalisere hver enkelt installasjon på og sikre best mulig sluttresultat. Det garanterer et anlegg med jevn belysning og riktig lysstyrke, med færrest mulig armaturer for å plassere lyset der det virkelig betyr noe. I årenes løp har vi lysberegnet tusenvis av store og små installasjoner på mange forskjellige områder. Det er viktig at definerte belysningstekniske krav oppfylles, at investeringskostnadene minimeres og at driften av det ferdige anlegget blir så komfortabel og kostnadseffektiv som mulig.

Hva trenger vi?

For å komme i gang med en lysberegning må vi kjenne til lyskrav dersom slike er definert. Vi trenger også en oppmålt skisse av området. Det kan være en enkel papirskisse eller en PDF-fil, men for best mulige forutsetninger foretrekkes en DWG-fil. Det kan også være fordelaktig å angi høyder på eventuelle bygninger og informere om hindringer eller fremtidige hindringer.

Kontaktpersoner

Jan Nordh
Lysdesign / Support / Kvalitetsansvarlig
Adam Fogelblad
Belysningsdesign/support
Johanna Johnsson
Belysningsdesign/support