Uppförandekod

Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Under 2019 infördes en ny uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners. Uppförandekoden för leverantörer och sam­arbetspartners kan tillämpas av Indutrade­-koncernens dotterbolag i deras affärsför­hållanden och ställer krav på att leverantörer och samarbetspartners ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

En betydande del av Indutrades påverkan på miljö och omvärld sker i dotterbolagens leve­rantörskedja. En stor del av dotterbolagen har inte någon egen produktion, så produk­terna som säljs tillverkas i länder där arbetsförhållanden, miljöreglering och affärsetik, inklusive anti­korruption, kan variera. Det är därför avgörande att arbeta med leveran­törer och samarbetspartners för att bidra till hållbar utveckling.

 

» Uppförandekod på Svenska

» Uppförandekod på Finska

» Uppförandekod på Engelska