Vi vill bidra till en ljusare framtid

På STRIHL är hållbarhet en del av det dagliga arbetet och vi vill göra skillnad för framtida generationer. Vi tänker inte stå passiva inför vår tids största klimatkris, de utmaningar samhället står inför är stora men tillsammans kan vi göra skillnad.

Hållbarhet är vårt fokus när vi utvecklar våra produkter och med belysningslösningar som är anpassade till människors behov och med minsta möjliga miljöpåverkan tar vi vårt ansvar för en hållbar utveckling i samhället.

Framtidens belysning bidrar till hållbara lösningar

Med vår expertis inom belysning skapar vi kundunika lösningar för belysning av offentliga miljöer. Vårt syfte är att bidra till en trygg, säker och produktiv utomhus- och arbetsmiljö.

Rätt ljus på rätt plats ökar välbefinnandet, detta är i sig en viktig aspekt som ofta glöms bort när vi pratar hållbarhet. Djup förståelse för människors behov av belysning, kunskap inom belysningsplanering samt produkter med lång livslängd av hög kvalitet säkerställer att våra belysningslösningar håller över tid och därmed håller konsumtionen på en hållbar nivå.

Vi ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

Läs uppförandekoden här

Förbättrade förpackningar med cirkularitet i fokus

Vi ska bidra till en cirkulär ekonomi. Detta gör vi genom återvinning och återanvändning av material tillsammans med minskning av avfall i vår värdekedja. Vi letar ständigt efter nya sätt att minska klimatpåverkan från materialanvändning, förpackningar och att maximera avfallsåtervinningen. Idag består våra förpackningar nära uteslutande av material som går att återvinna och återanvända.

Vi har till stor del ersatt användning av plast som förpackningsmaterial med kartong på grund av att plasten utgör en stor del av det globala avfallet som inte bryts ner naturligt och är källa till föroreningar av hav, mark och luft.  Vissa typer av plast kan dessutom kopplas till hälsoskadliga ämnen och återvinningsgraden är ofta låg på grund av kontaminering och svårigheter i att separera olika plasttyper från varandra.

Kartong produceras istället av pappersmassa, ett förnybart material som kan återvinnas och är biologiskt nedbrytbart vilket innebär att den skadliga miljöpåverkan är obefintlig. Materialet uppfyller dessutom alla de krav vi har på skyddande egenskaper vid transport och hantering. Vi anpassar kartonger efter specifika produkter, detta för att säkerställa platseffektiva transporter.

Modernisering av gatubelysning med hållbara insatser

Vi erbjuder modellspecifika LED-insatser som ett hållbart alternativ till att byta ut hela den befintliga gatuarmaturen. Materialbesparingar i form av kabel och armaturhus blir stora eftersom man i snitt sparar in 6m kabel samt 4kg aluminium på en ljuspunkt, då kabeln och armaturhuset återanvänds. Detta bidrar till en förbättrad cirkulär ekonomi och ett minskat avtryck i materialanvändning.

Insatserna är förberedda för hur respektive armaturhus ser ut och de är också optimerade för snabbast möjliga arbetsmoment vid konvertering. Konverteringen i sig utförs i princip på samma tid som ett planerat seriebyte av ljuskälla. Eftersom dessa utförs med en regelbundenhet så går det att undvika extra arbete. Man hinner i regel byta 6st insatser jämfört med 2st nya armaturer i timmen.

Livslängd på LED modul och drivdon matchar ofta armaturhusets kvarvarande livslängd väl och har man ett bestånd på exempelvis 3000st armaturer som är 8-10år gamla där man kan reducera från 50W exkl. förluster till 30W, så ger energibesparingen tillsammans med reducerat underhåll betydande summor på sista raden sett över 17-20år.

Se sortimentet med LED-insatser

Egen mastproduktion för en hållbar slutprodukt

Våra master har en kalkylerad livslängd på hela 50 år och är certifierade enligt EU-standard EN1090-1. Masterna är ett miljömässigt renare alternativ eftersom vår moderna robotsvetsanläggning förbrukar minimalt med energi jämfört med handsvetsning. Materialet kommer från Svenska tillverkare och leveranserna av den färdiga produkten håller sig inom Norden, vilket är väsentligt för de ganska skrymmande mastsektionerna.

Läs mer om vår mastproduktion här

90%
Modern LED-teknik i kombination med smart ljusstyrning kan reducera energiförbrukningen med upp till 90%. 

Energieffektiv LED-teknik för minskade CO2-utsläpp

En av våra prioriteringar är ökad energieffektivitet som i sig gynnar miljön men även användaren ur en ekonomisk aspekt. Dagens moderna teknik tillåter högt ljusutbyte (Lumen per Watt) som säkerställer stora fördelar jämfört med konventionella, utdaterade och ibland miljöfarliga ljuskällor. Genom att ersätta konventionella armaturer och ljuskällor med modern LED-teknik kan energiförbrukningen sänkas med upp till 50%. Lägg till smart ljusstyrning så kan förbrukningen reduceras med upp till 90%. 

Certifieringar

Vi  värnar om vår gemensamma miljö för att bidra till en positiv miljöutveckling och gör allt vi kan för att utveckla, producera och leverera belysningsprodukter med förväntad kvalitet, i utlovad tid. Som ett led i detta är vi certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Läs mer om vår policy här