Belysningsplanering

Med kostnadsfria och noggrant utförda ljusberäkningar optimerar vi varje enskild anläggning för bästa möjliga slutresultat. Tack vare vår långa och stora erfarenhet av belysning är vi skickliga på att analysera, projektera och ljusberäkna fram ett erbjudande som ger stark konkurrenskraft.

Noggrann analys för ett lyckat projekt

Vi analyserar och projekterar anläggningen utifrån de underlag och önskemål som finns för projekten och arbetar fram den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen. Belysning kan installeras i ett oändligt antal olika kombinationer. Vi kommer med input och idéer i projekteringsstadiet och bollar gärna idéer vid en skarp förfrågan med fastställda krav.

Det är viktigt att man tillsammans försöker precisera värderingsgrunder i ett tidigt stadium vid nyprojektering av belysningsanläggningen. Detta för att snabbare komma fram till vilken typ av anläggning som passar. Värderingsgrunder kan vara allt från design och estetik till ljustekniska krav, ekonomi, trafiksäkerhet etc. Oavsett värderingsgrunder är vårt mål att presentera en kostnadseffektiv och intressant lösning.

Världsledande programvara

Vi använder världsledande gratis programvara från DIAL som följer gällande internationella normer och standards. Programmen är fria att använda för vem som helst.

DIALux 4

DIALux 4 används för att snabbt bestämma val av armaturer och hur många som behövs, programmet är mycket användarvänligt utformat och processen med ytor och armaturer görs i enkla steg. DIALux 4 används främst för komplexa utomhusberäkningar som idrottsplatser, fotbollsplaner eller arenor där DIALux EVO saknar stöd och nödvändiga funktioner. I dagens läge finns det ingen support för DIALux 4 eftersom DIAL valt att helt och hållet satsa på EVO.

» DIALux version 4

DIALux EVO

Styrkan med DIALux EVO är den obegränsade möjligheten att designa och beräkna ljuset för en hel fastighet med rum, våningar och utomhusytor i ett enda projekt. Programmet hanterar 3D-modeller (tex. BIM-filer) som kan användas för att bygga upp rum och fastigheter för ett snabbare arbetsflöde. DIALux EVO kan hantera gatuplanering enligt europeiska normer och standards på ett exemplariskt och mycket användarvänligt sätt.

» DIALux EVO 9.2

En helt kostnadsfri tjänst

Vi erbjuder ljusberäkningar som en helt kostnadsfri tjänst för att säkerställa att varje eventuell affär blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt. Det är en förutsättning för en optimal, funktionell och noggrant utformad belysningsanläggning. Som belysningsplanerare jobbar vi för att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lösningar som följer nationella och internationella normer och standards.

Vi optimerar varje enskild anläggning

Ljusberäkningar är ett sätt att optimera varje enskild anläggning och säkerställa bästa möjliga slutresultat. Det garanterar en anläggning med jämn belysning och rätt ljusstyrka, som med minsta möjliga antal armaturer placerar ljuset där det verkligen gör nytta. Genom åren har vi ljusberäknat tusentals anläggningar, stora som små, inom många olika områden. Det är viktigt att definierade ljustekniska krav uppfylls, att investeringskostnaden minimeras och att driften av den färdiga anläggningen blir så bekväm och kostnadseffektiv som möjligt.

Vad behöver vi?

För att komma igång med en ljusberäkning behöver vi veta ljuskrav om sådana definierats. Vi behöver också en måttsatt skiss över området. Det kan vara en enkel pappersskiss eller en PDF-fil, men för bästa möjliga förutsättningar är en DWG-fil att föredra. Det kan även vara fördelaktigt att ange eventuella byggnaders höjder samt upplysa om hinder eller framtida hinder.

Kontaktpersoner

Jan Nordh
Ljusplanering / Support / Kvalitetsansvarig
Adam Fogelblad
Ljusplanering / Support
Johanna Johnsson
Ljusplanering / Support