Industri- och områdesbelysning

» GODS- OCH KOMBITERMINALER
» HAMNOMRÅDEN
» INDUSTRIYTOR
» PARKERINGSPLATSER
» FLYGPLATSER
» INDUSTRILOKALER
» LAGERLOKALER

SYNLIGHET GÖR OMRÅDEN TILLGÄNGLIGA

En investering i moderna strålkastare för områdesbelysning gynnar både arbetare och besökande kunder. Inom specifika områden som industrier eller hamnområden spelar belysningen en helt avgörande roll för att man på ett säkert sätt skall kunna jobba dygnet igenom. På exempelvis parkeringsplatser är det viktigt att kunna lokalisera sig med enkelhet och därmed undvika missförstånd som kan leda till olyckor. Utformningen av anläggningen är mycket viktig för att rätt mängd ljus skall hamna där det gör som mest nytta.

BELYSNING FÖR STORA OMRÅDEN TAR HÄNSYN TILL:

» UTSATTA MILJÖER – Armaturernas fysiska utformning är av yttersta vikt eftersom armaturer i utomhusmiljö utsätts för enorm yttre påverkan och risk för vandalism. Högkvalitativa strålkastare bör ha en hög täthetsklass (IP) och vandalklass (IK). Armaturhuset bör ha effektiv värmebortledning med rejäla kylflänsar samt vara tillverkat av korrosionsbeständigt material med ugnshärdad pulverlack. Fem års garanti ger förutsättningar för en bekymmersfri och säker drift av anläggningen.

» PLATSENS UTFORMNING – Varje område är unikt och det är viktigt att placera belysningen så att risken för att påkörning eller annan yttre påverkan kan minimeras.

» BEHAGLIG OCH BLÄNDFRI BELYSNING
– Ljuspunktshöjd samt armaturvinkel är av yttersta vikt vid planering av anläggningen. För bästa ljuskomfort rekommenderas master eller stolpar i höjder om 6-42m, max armaturvinkel 20 grader från horisontalplanet och effekter anpassade efter behov. Asymmetriska ljusbilder används i stor utsträckning för belysning av stora områden.

» HÖG JÄMNHET OCH LJUS DÄR DET BEHÖVS – Det är viktigt att definiera vart ljuset behövs som mest och placera ljuspunkterna strategiskt för att uppnå bästa möjliga jämnhet.

» MINIMERADE LJUSFÖRORENINGAR – Det är viktigt med bra avskärmning och genomtänkt armaturdesign för att eliminera ljuset som sprider sig uppåt från armaturen. Natthimlen bör bevaras eftersom man tror att ljusföroreningar påverkar arter och ekosystemfunktioner.

Bekväm och kostnadseffektiv drift

Minimalt underhåll och smarta styrningar bidrar till låga kostnader för energiåtgång och underhållsarbeten. Belysningsstyrningssystem kan till exempel se till att belysningen endast slås på vid behov, vilket även är gynnsamt för armaturernas redan långa livslängd. För den som sköter driften är det användbart att få en översikt av energiförbrukning samt möjlighet att justera ljusstyrka efter behov.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av belysning för stora områden har vi utvecklat anpassade strålkastare med effektiv optik för att hantera de höga kraven som ställs på ljusets komfort och jämnhet. En optimerad ljusbild gynnar inte bara anställda och kunder, utan även närliggande byggnader, vägar samt natur kring belysta platser. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning och bidrar till minimerade ljusföroreningar. För att säkerställa maximal ljuskomfort och jämnhet ser vi till att använda anpassad optik och rätt armaturvinklar.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en belysningsanläggning för stora områden. Det kan handla om allt från eventuella hinder till lämpliga masthöjder, armaturvinklar och infästningsanordningar. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Relaterade produkter

Safir 2

Strålkastare

Safir 3

Strålkastare

Safir 4

Strålkastare

Light mast 6-42 m

Fackverksmaster

Relaterade projekt

Malmö kombiterminal

Industri- och områdesbelysning

Åby Arena parkering

Industri- och områdesbelysning

Tändstiftet handelsområde

Industri- och områdesbelysning