Expansionen fortsätter!

Framåt årsskiftet kommer vi flytta verksamheten till helt nya lokaler i Äskatorp i Fjärås, med exponering mot E6 vid avfart 58 och därmed optimalt transportläge.

Unikt för lokalen är att den byggs med trästomme och är helt skräddarsydd efter våra behov, ett steg i ledet mot en mer hållbar verksamhet och vidare expansion.

Flytten innebär inte bara en förbättrad och mer kreativ arbetsmiljö för oss som jobbar här – logistik och produktion kommer dessutom effektiviseras avsevärt i och med flytten tack vare att vi kunnat påverka och skräddarsy lokalens utformning efter våra behov.

Efter genomförd flytt ser vi fram emot att fortsatt kunna erbjuda företag och kommuner runt om i Norden kostnads- och energieffektiva belysningslösningar, med service på en ännu högre nivå.

Mer information kommer löpande.