Mastproduktion

Vi har tillverkat och levererat tusentals höga belysningsmaster med fundament av den bästa belysningsmasten på marknaden. Masterna lämpar sig för belysning av fotbollsanläggningar, idrottsplatser, flygplatser, hamnar och andra större ytor.
Höjder mellan 6-42m.

Vi beräknar hållfasthet på vindlaster och tyngder. Våra belysningsmaster har en livslängd på minst 50 år.

Närproducerat – ett miljömässigt renare alternativ

Traditionell tillverkning av fackverksmaster kan vara en komplicerad och energikrävande process. Fram till starten av vår nya fabrik i Kungsbacka år 2014 handsvetsades master men idag svetsar roboten en mast på en bråkdel av tiden för handsvetsning.
Inget utrymme lämnas åt överraskningar, vi kontrollerar helt vårt produktionsflöde och använder oss uteslutande av marknadens bästa råmaterial i form av högvärdigt svenskt kvalitetsstål. Vi får med andra ord en helhetskontroll som gynnar både kvalitet och service. En win-win för oss och våra kunder!

Våra master är ett miljömässigt renare alternativ eftersom robotsvetsning har en minimal energiförbrukning och leveranserna håller sig inom Sverige vilket är väsentligt för de ganska skrymmande mastsektionerna.

Ett givet val för den som ser fördelarna med att minimera fotavtrycket på vår planet – men även vad gäller kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi.

Egen tillverkning för full kontroll av produktionsflödet

I vår automatiserade robotsvetsanläggning kan vi snabbt, kostnadseffektivt och miljömässigt renare tillverka produkterna. Ståltillverkningen är certifierad enligt EN1090 samt EN40. Tillverkningen bidrar till en lönsamhet som spiller över till våra kunder.

  • Kontrollerad stabil produktion och kvalitetskontroll
  • Uteslutande högvärdigt svenskt kvalitetsstål
  • Orderstyrning med snabba och säkra leveranser
  • Tidsoptimering, obefintliga risker för flödesstörningar
  • Hållbart – Miljömässigt renare tillverkning
  • Konkurrenskraftig prisbild
  • Stor lagerhållning för en konstant ökande kundkrets
  • Svensktillverkat av STRIHL