Montering

Vi erbjuder montering av belysningsmaster och strålkastare på fält. Ett åtagande som gör ett belysningsprojekt hanterbart för alla elinstallatörer, eftersom endast inkoppling och driftsättning återstår.

Ett helhetsåtagande som underlättar för dig

Som leverantör och montör kan vi ta hand om allt från ihopmontering av master och strålkastare på marknivå till resning, finjustering av armaturvinklar och slutligen ljusmätning för att säkerställa anläggningens fulla funktion avseende ljusvärden. Erbjudandet består av följande delar:

  • Montering av belysningsmaster på mark
  • Montering av infästningsdetaljer och eventuella tillbehör
  • Infästning av belysningsarmaturer
  • Grov inriktning av armaturvinklar innan resning
  • Resning av kompletta master
  • Finjustering av armaturvinklar
  • Ljusmätning för kontroll av ljusvärden

Kostnadseffektivt och tidsbesparande

Vi är stolta över att erbjuda montering som tjänst. Det garanterar en professionell installation enligt en utarbetad metod som är både kostnadseffektiv och tidsbesparande. Vårat erfarna installationsteam arbetar med stora som små projekt och monterar master och strålkastare så att endast driftsättning återstår.

Tack vare detta kan vi erbjuda en konkurrenskraftig och kundanpassad belysningslösning monterad och klar. Ett helhetsåtagande där vi planerar, levererar och monterar er framtida belysningsanläggning i tid, inom budget och till högsta kvalitet med precision ut i fingerspetsarna.