Rekommendationer för belysning av fotbollsplaner (SvFF)

Rekommendationer för belysning av fotbollsplaner

Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollförbundet och utgör rekommendationer för planering och projektering av belysning. Underlaget är utarbetat i samarbete med Bengt-Åke Magnusson, Extol Lighting AB.

Om belysningsnivåer

Belysningsstyrka uttrycks i lux och har beteckningen E.
På en fotbollsplan mäts och beräknas belysningsstyrkan i två plan, horisontellt och vertikalt, dvs hur mycket ljus man har på en horisontell respektive vertikal yta.

Angivna belysningsstyrkor avser driftvärden, dvs att värdet inte vid något tillfälle bör underskridas. På grund av att lampornas ljusflöde minskar med tiden, i funktion av antalet brinntimmar, antal upptändningar och armaturernas nedsmutsning, bör beställaren se till att anläggningen vid nyinstallation (nyvärde) håller ett värde som är 25% högre än nedan angivna värden.

Belysningstekniska rekommendationer

Breddfotboll

Horisontell medelbelysningsstyrka, Ehmed, >200 lux.
Horisontell likformighet, Ehmin/Ehmax, >0,50.
Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed, >100 lux mot långsidorna.
Vertikal likformighet, Evmin/Evmed, >0,15.

Elitfotboll

Specifika arenakrav för Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan, Elitettan (dam), (Ettan herrar) samt futsal – se Regler och bestämmelser