Sport- och motionsbelysning

» BANDYPLANER OCH ISBANOR
» FOTBOLLSPLANER OCH IDROTTSPLATSER
» MULTISPORTARENOR
» NÄRIDROTTSPLATSER
» SKIDSPORTANLÄGGNINGAR
» SKID- OCH ELLJUSSPÅR
» TRAVBANOR
» SPEEDWAYBANOR
» GOKARTBANOR

MODERN BELYSNING FÖR FÖRENINGAR PÅ ALLA NIVÅER

Sport- och motionsbelysning har som uppgift att göra anläggningar flexibla och attraktiva genom att erbjuda möjlighet till aktivitet och rörelse under dygnets mörkare timmar. Anläggningarna används för många olika sporter och fokus ligger på att göra belysningen funktionell för såväl utövare som åskådare, vi är övertygade om att bra belysning kan attrahera nya medlemmar och sponsorer för föreningar på alla nivåer. För utövaren förhöjer bra belysning upplevelsen och många gånger är god synlighet ett krav, därför är det viktigt med minimal bländning. Den här typen av anläggningar kan ofta vara belägna nära bostadsområden och spilljus måste därför kontrolleras noggrant.

BELYSNING FÖR SPORT OCH MOTION TAR HÄNSYN TILL:

» UTSATTA MILJÖER – Armaturernas fysiska utformning är av yttersta vikt eftersom armaturer i utomhusmiljö utsätts för enorm yttre påverkan och risk för vandalism. Högkvalitativa strålkastare bör ha en hög täthetsklass (IP) och vandalklass (IK). Armaturhuset bör ha effektiv värmebortledning med rejäla kylflänsar samt vara tillverkat av korrosionsbeständigt material med ugnshärdad pulverlack. Fem års garanti ger förutsättningar för en bekymmersfri och säker drift av anläggningen.

» PLATSENS UTFORMNING – Varje anläggning är unik och det är viktigt att placera belysningen så att den inte är i vägen för varken utövare eller åskådare samt att annan yttre påverkan kan minimeras.

» BELYSNINGSKRAV – Belysningstekniska rekommendationer avgör vilket behov en sport- & motionsanläggning har av belysning. Högre divisioner ställer högre krav på belysningen. Upphandlande enhet definierar en kravspecifikation för anläggningen som hur mycket belysning som behövs och vilken jämnhet som krävs.

» BEHAGLIG OCH BLÄNDFRI BELYSNING
– Ljuspunktshöjd samt armaturvinkel är av yttersta vikt vid planering av anläggningen. För bästa ljuskomfort rekommenderas master eller stolpar i höjder om 6-42m, max armaturvinkel 20 grader från horisontalplanet och effekter anpassade efter behov. Asymmetriska ljusbilder används i stor utsträckning för belysning av sport- & motionsanläggningar. Anläggningar i bostadsområden måste vara extremt försiktiga – ingen vill ha klagomål från boende i närområdet.

» MINIMERADE LJUSFÖRORENINGAR – Bra avskärmning och genomtänkt armaturdesign krävs för att eliminera ljuset som sprider sig uppåt från armaturen. Natthimlen bör bevaras eftersom man tror att ljusföroreningar påverkar arter och ekosystemfunktioner.

Besparingar i underhåll, energiåtgång och tid

Långa livslängder och möjlighet att integrera smarta styrsystem bidrar till låga kostnader för underhållsarbeten och energiåtgång. Idag är det inte svårt att motivera ett byte från traditionella strålkastare till modern teknik eftersom den moderna LED-tekniken tillåter lägre effekter tack vare högre ljusutbyte. Våra armaturer är utrustade med den senaste tekniken och levererar lumen/W i absolut toppklass. I många fall kan anläggningarna tack vare detta utformas med färre strålkastare än motsvarande traditionell lösning.

En annan stor fördel är att man helt utan uppvärmningstider kan använda använda strålkastarna vid behov. Med våra lösningar kan föreningar och utövare dra nytta av hög ljuskvalitet och direkt ljuspåslag från ett knapptryck, ingen tid går till spillo för att invänta uppvärmning av armaturernas ljuskällor.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av belysning för sport- & motionsanläggningar har vi utvecklat anpassade strålkastare med effektiv optik för att hantera de höga kraven som ställs på ljusets komfort och jämnhet. En optimerad ljusbild gynnar inte bara anställda och kunder, utan även närliggande byggnader, vägar samt natur kring belysta platser. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning och bidrar till minimerade ljusföroreningar. För att säkerställa maximal ljuskomfort och jämnhet ser vi till att använda anpassad optik och rätt armaturvinklar.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en belysningsanläggning för stora områden. Det kan handla om allt från eventuella hinder till lämpliga masthöjder, armaturvinklar och infästningsanordningar. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Standardlösningar fotboll

Här hittar du några av våra standardpaket på anläggningar för fotboll. Varje
anläggning är dock unik och kravbilden avgör totalkostnaderna för belysning.

7-MANNAPLAN - 100 LUX

50 x 30 METER – 4 MASTER

» 8 st SAFIR 4 375 W (F1) inkl. bultsats
» 4 st LIGHT MAST 340, 230 12 m inkl. V-fundament
» 4 st Klätterskydd 340 x 2,5 m inkl. popnit
» 4 st Strålkastarbalk 2 m inkl. bultsats
» 4 st Säkringslåda inkl. 8 st automatsäkring 10 A

BELYSNINGSSTYRKA > 100 lx
JÄMNHET 0.69 U0
TOTALEFFEKT 3 kW

9-MANNAPLAN - 100 LUX

65 x 50 METER – 4 MASTER

» 8 st PRECISION 1 650 W (F1/F3) inkl. bultsats
» 4 st LIGHT MAST 450, 340, 230 15 m inkl. V-fundament
» 4 st Klätterskydd 450 x 2,5 m inkl. popnit
» 4 st Strålkastarbalk 2 m inkl. bultsats
» 4 st Säkringslåda inkl. 8 st automatsäkring 10 A

BELYSNINGSSTYRKA > 100 lx
JÄMNHET 0.66 U0
TOTALEFFEKT 5.2 kW

11-MANNAPLAN - 200 LUX

105 x 65 METER – 6 MASTER

» 12 st PRECISION 3 1670 W (F2/F3) inkl. bultsats
» 6 st LIGHT MAST 450, 340, 230 18 m inkl. V-fundament
» 6 st Klätterskydd 450 x 2,5 m inkl. popnit
» 6 st Strålkastarbalk 2 m inkl. bultsats
» 6 st Säkringslåda inkl. 12 st automatsäkring 16 A

BELYSNINGSSTYRKA > 200 lx
JÄMNHET 0.70 U0
TOTALEFFEKT 20 kW

11-MANNAPLAN - 400 LUX

105×65 METER – 6 MASTER

» 24 st PRECISION 3 1670 W (F2/F3) inkl. bultsats
» 6 st LIGHT MAST 690, 560, 450 18 m inkl. V-fundament
» 6 st Klätterskydd 690 x 2,5 m inkl. popnit
» 6 st Strålkastarbalk 3 m inkl. bultsats
» 6 st Säkringslåda inkl. 24 st automatsäkring 16 A

BELYSNINGSSTYRKA > 400 lx
JÄMNHET 0.76 U0
TOTALEFFEKT 40 kW

Relaterade produkter

Precision 1

Strålkastare

Precision 2

Strålkastare

Precision 3

Strålkastare

Light mast 6-42 m

Fackverksmaster

Relaterade projekt

Sjöaremossens isbana

Sport- och motionsbelysning

Rosenlunds IP

Sport- och motionsbelysning

Hamra golfbana

Sport- och motionsbelysning