Produkter

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av belysningsprodukter som är anpassade efter ett brett spann av användningsområden. Produkterna håller genomgående hög kvalitet och är designade för att stå emot påfrestningar över tid, vare sig det gäller Nordens saltdränkta vindar eller extrema temperaturförhållanden.

Belysningsarmaturer

Belysningsarmaturer för många olika applikationer inom- och utomhus.

Belysningsmaster

Svensktillverkade belysningsmaster i fackverkskonstruktion, certifierade enligt EN1090-1.

Belysningsstolpar

Praktiska belysningsstolpar i varierande material, former och längder.