Vi ger dig svar på dina frågor

Här har vi samlat information som kan vara till nytta inför en investering i professionell belysning. Här finns relevant basinformation kring normer och standards samt en översikt av våra tjänster. Här finns också möjlighet att ladda ner nödvändig dokumentation kring våra produkter.

RIKTLINJER

Många belysningsanläggningar omgärdas av normer och riktlinjer kring exempelvis ljusstyrka och jämnhet. Under riktlinjer kan du som belysningsplanerare ta del av grundläggande information.

LADDA NER

Här har vi samlat mycket av det du behöver inför ditt val av belysningsprodukter, men också viktig dokumentation kring montering och installation. Det här är ditt eget bibliotek av relevant produktfakta och dokumentation kring flertalet av våra produkter. Dokumentarkivet innehåller PDF-versioner av våra broschyrer och produktblad för ett stort antal av våra produkter. Här finns också installations- och monteringsanvisningar.

TJÄNSTER

Vi erbjuder olika tjänster för att underlätta processen när det är dags att välja belysningslösning, allt från konsultation till kostnadsfri belysningsplanering samt montering av master och strålkastare på plats.