Park- och stadsbelysning

» GÅNGSTRÅK
» PARKER
» TORG
» UTEMILJÖER
» INNERGÅRDAR

TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET

Belysning för offentliga platser hjälper människor att att känna sig trygga och orientera sig samt bidrar till stadens karaktär beroende på utformning och armaturdesign. Det är ett effektivt sätt att göra utvalda platser attraktiva och därmed bidra till att människor vill röra sig i området.

BELYSNING FÖR OFFENTLIGA PLATSER TAR HÄNSYN TILL:

» UTSATTA MILJÖER – Armaturernas fysiska utformning är av yttersta vikt eftersom armaturer i utomhusmiljö utsätts för enorm yttre påverkan och risk för vandalism. Högkvalitativa parkarmaturer bör ha en hög täthetsklass (IP) och vandalklass (IK). Armaturhuset bör ha effektiv värmebortledning med rejäla kylflänsar samt vara tillverkat av korrosionsbeständigt material med ugnshärdad pulverlack. Fem års garanti ger förutsättningar för en bekymmersfri och säker drift av anläggningen.

» PLATSENS UTFORMNING – Varje offentlig plats är unik och det är viktigt att placera belysningen så att risken för att påkörning eller annan yttre påverkan kan minimeras.

» BEHAGLIG OCH BLÄNDFRI BELYSNING
– För bästa ljuskomfort rekommenderas stolpar i höjder om 3-5m och effekter anpassade efter belysningsklass om en sådan definierats. Rundstrålande, symmetriska ljusbilder används i stor utsträckning för belysning av offentliga platser och den väl avbländade ljuskällan placeras så att den ej hamnar i ögonhöjd.

» MINIMERADE LJUSFÖRORENINGAR – Det är viktigt med bra avskärmning och genomtänkt armaturdesign för att eliminera ljuset som sprider sig uppåt från armaturen. Natthimlen bör bevaras eftersom man tror att ljusföroreningar påverkar arter och ekosystemfunktioner.

En levande stad – dag som natt

Vi strävar efter att göra offentliga platser attraktiva dag som natt och är övertygade om att ljuset bidrar till mer levande och välkomnande mötesplatser. Därför har vi tagit fram ett omfattande sortiment av parkarmaturer för stolptopp med olika uttryck och design, pollare, strålkastare samt stolpar och fästen för att kunna anpassa anläggningar efter förutsättningar och behov.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av belysning för offentliga platser har vi utvecklat anpassade armaturer med väl avskärmad optik för att  hantera de höga kraven som ställs på ljuskomfort i det offentliga rummet. En optimerad ljusbild gynnar inte bara invånare och besökare, utan även närliggande bostäder samt natur kring belysta platser. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning och bidrar till minimerade ljusföroreningar.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en belysningsanläggning för offentliga platser. Utöver platsens utformning är det viktigt att ta hänsyn till stolphöjd, armaturdesign, optik samt placering för bästa möjliga slutresultat. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Relaterade produkter

Nidingen S

Parkarmaturer

Lyon

Parkarmaturer

Navia

Parkarmaturer

Relaterade projekt

Stora torget i Vara

Park- och stadsbelysning

Stadshuset i Laholm

Park- och stadsbelysning

Johannedals båtklubbs brygga

Park- och stadsbelysning