Park - og bybelysning

» GANGVEIER
» PARKER
» TORG
» UTEMILJØER
» BAKGÅRDER

TRYGGHET I DET OFFENTLIGE ROM

Belysning for offentlige steder hjelper folk til å føle seg trygge og orienterte og bidrar til byens karakter avhengig av utforming og armaturdesign. Det er en effektiv måte å gjøre utvalgte steder attraktive og dermed bidra til at folk ønsker å bevege seg rundt i området.

BELYSNING FOR OFFENTLIGE STEDER TAR HENSYN TIL:

»UTSATTE MILJØER – Den fysiske utformingen av armaturene er ytterst viktig fordi armaturer i utemiljø er utsatt for enorme ytre påvirkninger og fare for hærverk. Høy kvalitet parkarmaturer skal ha en haug Tetthetsklasse ( IP ) og Vandalklasse ( IK ). Armaturhuset skal ha effektiv varmeavledning med betydelige kjøleribber og være laget av korrosjonsbestandig materiale med ovnsherdet pulverlakk. Fem års garanti gir forutsetninger for en bekymringsfri og sikker drift av anlegget.

» STEDETS UTFORMING – Ethvert offentlig sted er unikt og det er viktig å plassere belysningen slik at faren for kollisjon eller annen ytre påvirkning kan minimeres.

»
BEHAGELIG OG BLENDINGSFRI BELYSNING - Anbefalt for best lyskomfort er stolper i høyder 3-5m og effekter tilpasset lysklasse dersom det er definert. Rundtstrålende, symmetriske lysmønstre er mye brukt til belysning av offentlige steder, og den godt dimmede lyskilden er plassert slik at den ikke havner i øyehøyde.

» MINIMERT LYSFORURENSNING – Det er viktig med god skjerming og gjennomtenkt armaturdesign for å eliminere lyset som sprer seg oppover fra armaturen. Nattehimmelen bør bevares fordi man tror at lysforurensning påvirker arter og økosystemfunksjoner.

En levende by – dag og natt

Vi streber etter å gjøre offentlige steder attraktive dag og natt og er overbevist om at lys bidrar til mer levende og innbydende møteplasser. Derfor har vi utviklet et omfattende utvalg av parkarmaturer til stolpetopp med ulike uttrykk og design, pullerter, lyskastere og stolper og beslag for å kunne tilpasse anlegg etter forhold og behov.

Høy kvalitet og optimal lyskomfort i alle situasjoner

Med nærmere 20 års erfaring innen belysning for offentlige steder har vi utviklet skreddersydde armaturer med godt skjermet optikk for å håndtere de høye kravene som stilles til lyskomfort i offentlige rom. Et optimalisert lysbilde kommer ikke bare beboere og besøkende til gode, men også nærliggende hjem og natur rundt opplyste steder. Riktig armatur med riktig optikk plasserer lyset der det trengs uten ubehagelig blending og bidrar til minimalt med lysforurensning.

Vi skreddersyr anlegget

Det er mange parametere som spiller inn når du planlegger en belysningsanlegg for offentlige steder. I tillegg til utformingen av plasseringen er det viktig å ta hensyn til stolpehøyde, armaturdesign, optikk og plassering for best mulig sluttresultat. Våre dyktige konsulenter hjelper til med lysberegninger helt gratis.

Relaterte produkter

Nidingen S

Parkarmaturer

Lyon

Parkarmaturer

Navia

Parkarmaturer

Relaterte prosjekter

Stora TORG i Vara

Park - og bybelysning

Rådhuset i Laholm

Park - og bybelysning

Johannedals båtklubbs brygge

Park - og bybelysning