Almesåsens motionsspår

» KOMMUN
Vara Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2021
» FÄRGTEMPERATUR
4000K (Neutral vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI70 (Neutral vit 740)

Motionsspår av varierande längd och svårighetsgrad. Elljusspår 1700 m samt 2500 m. Belysningen är tänd alla dagar från skymning till klockan 21.00 och har utformats med 156st WAYPOINT med ljuspunktshöjd 6m.

Fritidsområden är väl utbyggt med flera bra motionsspår av varierande längd och svårighetsgrad. Spåren går till större delen i en skyddande barrskog och landskapet varierar från flackt till kuperat. Vid startpunkten finns GPS-kurvor som visar höljvariation för spåren. Underlaget varierar från grus till flisbeläggning. Här finns även ett utegym för den som önskar ännu mer aktiv rörelse. Omklädningsrum och dusch finns mot swishbetalning. Spåren ägs av privata skogsägare och sköts av Ryda SK.

Använda produkter

Waypoint

Gatuarmaturer