Dicksonska palatset

» KOMMUN
Göteborgs Stad
» INSTALLATIONSÅR
2021
» FÄRGTEMPERATUR
3000K (Varm vit 730)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI70 (Varm vit 730)

Dicksonska palatset, även Dicksonska villan är en trevåningsbyggnad av sten i florentinsk nyrenässansstil uppförd av friherre Oscar Dickson 1862 i korsningen av Södra Vägen och Nya Allén, med adress Parkgatan 2 i Göteborg. Huset är 928 kvadratmeter stort. Det är byggnadsminne sedan 21 december 1973.

Palatset användes fram till mitten av 1940-talet som hushållskola men år 1970 förvärvade Göteborgs stad fastigheten av Göta Lejon och nyttjade fastigheten som kontor. Den förvaltas numera av Higab.

Under åren 2022–2023 rustas Dicksonska palatset upp och byggnaden kommer därefter att användas för publik verksamhet, där de två nedersta våningarna används för restaurang- och festverksamhet. Delar som förändrats under årens lopp kommer att återställas i ursprungligt skick, bland annat återskapas orangeriet med nya glaspartier och glastak i enlighet med ursprungligt utseende.

STRIHL har fått förtroende att belysa entré och parkeringsplatser med parkarmaturen GRIPSHOLM L på svarta koniska designstolpar. Här kommer armaturen till sin rätta med sitt klassiska utseende och lyser på ett behagligt sätt upp parkeringsplatsen utanför denna anrika byggnad.

Använda produkter

Gripsholm L

Parkarmaturer