Göteborgsvägen i Älvängen

» KOMMUN
Ale Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2022 / 2023
» FÄRGTEMPERATUR
3000 K (Varm vit 730) / 4000 K (Neutral vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI 70 (Varm vit 730) / CRI 70 (Neutral vit 740)

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun

Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.  

I området belyser våra produkter främst vägar och gator men också parkeringsplatser, gångbroar och idrottsplatser etc.

Göteborgsvägen förbinder Älvängen med närliggande städer

Göteborgsvägen sträcker sig genom Älvängen och passerar genom olika delar av samhället. Den är en viktig trafikled för både lokaltrafik och regionala transporter och kan vara vältrafikerad, särskilt under rusningstrafik eller vid speciella evenemang eller högtider. Vägen fungerar som en förbindelse mellan Älvängen och andra närliggande områden samt städer, inklusive Göteborg. Här har kunden valt att kombinera ATMOSPHERE L för belysning av vägbanan och GLOBE S för belysning av gångbanorna. Gatuarmaturerna sitter monterade på designstolpe NOBEL.

Projektet i korthet

Vi har sedan år 2021 varit en del av arbetet med att reducera energiförbrukningen i Ale Kommun genom att byta ut befintliga armaturer i gatubelysningen. Samtidigt skapar vi tryggare och mer orienterbara miljöer för invånarna.

Från år 2021 och fram till idag har vi bland annat levererat:

» 1 955 stycken SMART gatuarmaturer
» 675 stycken ATMOSPHERE L gatuarmaturer

Använda produkter

Atmosphere L

Gatuarmaturer

Globe S

Gatuarmaturer