Göteborgsvägen vid Surte kyrka

» KOMMUN
Ale Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2022 / 2023
» FÄRGTEMPERATUR
3000 K (Varm vit 730) / 4000 K (Neutral vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI 70 (Varm vit 730) / CRI 70 (Neutral vit 740)

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun

Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.  

I området belyser våra produkter främst vägar och gator men också parkeringsplatser, gångbroar och idrottsplatser etc.

Göteborgsvägen erbjuder en förbindelse mellan Surte och andra närliggande städer

Göteborgsvägen är en viktig genomfartsled som löper förbi Surte kyrka, belägen i närheten av Surte i Ale kommun. Vägen är en del av den regionala vägnätet och spelar en betydande roll för både lokaltrafik och regionala transporter. Den förbinder Surte med andra delar av kommunen och erbjuder också en förbindelse till Göteborg och andra närliggande städer. Precis som på Vikenvägen sitter gatuarmaturen ATMOSPHERE L monterad på toppfäste med arm som är anpassat för oktagonal stolptopp.

Projektet i korthet

Vi har sedan år 2021 varit en del av arbetet med att reducera energiförbrukningen i Ale Kommun genom att byta ut befintliga armaturer i gatubelysningen. Samtidigt skapar vi tryggare och mer orienterbara miljöer för invånarna.

Från år 2021 och fram till idag har vi bland annat levererat:

» 1 955 stycken SMART gatuarmaturer
» 675 stycken ATMOSPHERE L gatuarmaturer

Använda produkter

Atmosphere L

Gatuarmaturer