Pendelparkeringen vid Surte station

» KOMMUN
Ale Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2022
» FÄRGTEMPERATUR
3000 K (Varm vit 730)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI 70 (Varm vit 730)

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun

Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.  

I området belyser våra produkter främst vägar och gator men också parkeringsplatser, gångbroar och idrottsplatser etc.

En trygg och säker miljö för pendlare i kommunen

Pendelparkeringen vid Surte station syftar till att underlätta för pendlare att resa smidigt och effektivt genom att erbjuda bekväm och säker parkering nära tågstationen. Parkeringsplatsen är utrustad med belysning för att skapa en trygg och säker miljö för pendlarna, särskilt under tidiga morgnar eller sena kvällar. Kunden har valt att uppdatera armaturer av äldre teknik till en modern lösning med energieffektiv LED-teknik i form av NAPOLI PARK.

Projektet i korthet

Vi har sedan år 2021 varit en del av arbetet med att reducera energiförbrukningen i Ale Kommun genom att byta ut befintliga armaturer i gatubelysningen. Samtidigt skapar vi tryggare och mer orienterbara miljöer för invånarna.

Från år 2021 och fram till idag har vi bland annat levererat:

» 1 955 stycken SMART gatuarmaturer
» 675 stycken ATMOSPHERE L gatuarmaturer

Använda produkter

Napoli park

Parkarmaturer