Stenvalvsbron i Vadbacka

» KOMMUN
Ale Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2022
» FÄRGTEMPERATUR
3000 K (Varm vit 730)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI 70 (Varm vit 730)

Ett helhetsgrepp om offentlig belysning i Ale Kommun

Vi har sedan år 2021 varit en del av resan mot en modernisering av belysningen i kommunen. Arbetet är starkt bidragande till trygga miljöer och förhöjer orienterbarheten i Ale Kommun. Med övergången till LED reduceras dessutom energiförbrukningen till cirka hälften.  

I området belyser våra produkter främst vägar och gator men också parkeringsplatser, gångbroar och idrottsplatser etc.

En del av Ale kommuns kulturella och historiska arv

Stenvalvsbron, även känd som Vadbackabron, är en stenbro som sträcker sig över Forsån. Den är byggd med en teknik som kallas stenvalv, vilket innebär att flera bågar eller valv byggs upp av sammanfogade stenblock, vilket ger den en robust och naturlig karaktär som passar väl in i den omgivande miljön. Denna typ av brokonstruktion är känd för sin stabilitet och hållbarhet över lång tid. För att öka tillgängligheten och skapa en tryggare miljö har kunden valt att belysa den historiskt viktiga bron med parkarmaturen GRIPSHOLM L som monterats på designstolpe NOBEL.

Projektet i korthet

Vi har sedan år 2021 varit en del av arbetet med att reducera energiförbrukningen i Ale Kommun genom att byta ut befintliga armaturer i gatubelysningen. Samtidigt skapar vi tryggare och mer orienterbara miljöer för invånarna.

Från år 2021 och fram till idag har vi bland annat levererat:

» 1 955 stycken SMART gatuarmaturer
» 675 stycken ATMOSPHERE L gatuarmaturer

Använda produkter

Gripsholm L

Parkarmaturer