Nu är vi ISO-certifierade!

Dessa certifikat är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitetsaspekter i alla delar av vår verksamhet.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt. Många kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

Arbetet har varit stort och krävt engagemang från hela personalstyrkan.  Hållbarhet och miljöpåverkan har stort fokus i allt vi tar oss an och nu har vi även sett över och förbättrat exempelvis våra egna avfalls- och inköpsrutiner, tillsammans med mycket annat!

ISO 14001 och ISO 9001 är internationella standarder för certifiering av miljö- respektive kvalitetsledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikaten utfärdas av ett externt certifieringsföretag – i vårt fall RISE – som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar enligt de krav som ingår i standarden.

Läs mer under fliken Policy