Streetmast konisk 3-6m

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit – ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och en extrem styrka. Alla belysningsstolpar produceras i Värnamo, Småland sedan 1972.

Belysningsstolparna produceras som standard i åtta olika ljuspunktshöjder 3, 4, 5 och 6 m samt 7, 8, 9 och 10 m.

EGENSKAPER

Formen är konisk och stolpen kan levereras infärgad i valfri RAL-färg, vilket ger över 200 möjliga färger på stolpen. Luckan, som är konstruerad för att klara påfrestning i offentlig miljö, kan göras låsbar för extremt utsatta miljöer.

Med Formentas svensktillverkade belysningsstolpe uppnås en viktreducering på upp till 70 procent i jämförelse med t.ex. stålstolpar. Stolpen är helt underhållsfri, rostar inte och är ej strömförande vilket skapar en säkrare utemiljö i områden som t.ex. lekplatser och parker.

MILJÖFÖRDELAR

Tillverkningen av Formentas kompositstolpar medför inga vattenutsläpp – en viktig skillnad i jämförelse med tillverkning av stolpar i andra material som aluminium eller stål. Den låga vikten per stolpe (i förhållande till volymen) medför också miljöfördelar vid transporter av råvaror samt färdiga produkter.

Vid tillverkning av polyesterprodukter förbrukas endast en bråkdel av den el som krävs för aluminiumframställning, men även vid stålproduktion åtgår väsentligt mer energi och därmed en ökad miljöbelastning. Formentas energianvändning har minskat kraftigt under de senaste åren, och idag baseras användningen huvudsakligen på bioenergi. Parallellt har elförbrukningen minskat med 1/3, trots att tillverkningsvolymen samtidigt har ökat. All el kommer från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft.

Formenta har mycket högt ställda krav på utmärkt kvalitet i både produkter och produktion, och är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Visa
Stäng

» CIRKULATIONSPLATSER
» GENOMFARTER & INFARTER
» GÅNGBANOR
» GÅNG-, CYKEL & MOPEDVÄGAR
» GÅNGSTRÅK
» HUVUDGATOR
» KAMERAÖVERVAKNING
» LOKALGATOR
» MULTISPORTARENOR
» NÄRIDROTTSPLATSER
» PARKERINGSPLATSER
» PARKER
» RADIOLÄNKUTRUSTNING
» SKIDSPORTANLÄGGNINGAR
» SKID- & ELLJUSSPÅR
» TORG
» UTEMILJÖER
» UPPSAMLINGSGATOR
» VINDMÄTNINGSUTRUSTNING
» VÄGAR UTANFÖR TÄTORT
» VÄGKORSNINGAR
» ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

TEKNISKA EGENSKAPER
Visa
Stäng
ArtikelTypvikt (kg)Ljuspunktshöjd (m)Nedstick under mark (m)Total längd (m)Toppdiameter (mm)Bottendiameter (mm)Luckans storlekStandardfärgRek. fundament 108/700Rek. fundament 108/900
300350-70013m Ø108 830,53,56010885 x 300RAL 7001Cetong 7778666Cetong 7778676
300450-70014m Ø108 1140,54,56010885x300RAL 7001Cetong 7778666 Cetong 7778676
300550-70015m Ø108 1650,55,56010885 x 300RAL 7001 Cetong 7778676
300650-70016m Ø108 2160,56,56010885 x 300RAL 7001Cetong 7778676