Streetmast konisk 7-10m

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit – ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och en extrem styrka. Alla belysningsstolpar produceras i Värnamo, Småland sedan 1972.

Belysningsstolparna produceras som standard i åtta olika ljuspunktshöjder 3, 4, 5 och 6 m samt 7, 8, 9 och 10 m.

EGENSKAPER

Formen är konisk och stolpen kan levereras infärgad i valfri RAL-färg, vilket ger över 200 möjliga färger på stolpen. Luckan, som är konstruerad för att klara påfrestning i offentlig miljö, kan göras låsbar för extremt utsatta miljöer.

Med Formentas svensktillverkade belysningsstolpe uppnås en viktreducering på upp till 70 procent i jämförelse med t.ex. stålstolpar. Stolpen är helt underhållsfri, rostar inte och är ej strömförande vilket skapar en säkrare utemiljö i områden som t.ex. lekplatser och parker.

MILJÖFÖRDELAR

Tillverkningen av Formentas kompositstolpar medför inga vattenutsläpp – en viktig skillnad i jämförelse med tillverkning av stolpar i andra material som aluminium eller stål. Den låga vikten per stolpe (i förhållande till volymen) medför också miljöfördelar vid transporter av råvaror samt färdiga produkter.

Vid tillverkning av polyesterprodukter förbrukas endast en bråkdel av den el som krävs för aluminiumframställning, men även vid stålproduktion åtgår väsentligt mer energi och därmed en ökad miljöbelastning. Formentas energianvändning har minskat kraftigt under de senaste åren, och idag baseras användningen huvudsakligen på bioenergi. Parallellt har elförbrukningen minskat med 1/3, trots att tillverkningsvolymen samtidigt har ökat. All el kommer från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft.

Formenta har mycket högt ställda krav på utmärkt kvalitet i både produkter och produktion, och är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Visa
Stäng

» CIRKULATIONSPLATSER
» GENOMFARTER & INFARTER
» GÅNGBANOR
» GÅNG-, CYKEL & MOPEDVÄGAR
» GÅNGSTRÅK
» HUVUDGATOR
» KAMERAÖVERVAKNING
» LOKALGATOR
» MULTISPORTARENOR
» NÄRIDROTTSPLATSER
» PARKERINGSPLATSER
» PARKER
» RADIOLÄNKUTRUSTNING
» SKIDSPORTANLÄGGNINGAR
» SKID- & ELLJUSSPÅR
» TORG
» UTEMILJÖER
» UPPSAMLINGSGATOR
» VINDMÄTNINGSUTRUSTNING
» VÄGAR UTANFÖR TÄTORT
» VÄGKORSNINGAR
» ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

TEKNISKA EGENSKAPER
Visa
Stäng
ArtikelTypvikt (kg)Ljuspunktshöjd (m)Nedstick under mark (m)Total längd (m)Toppdiameter (mm)Bottendiameter (mm)Luckans storlekStandardfärgRek. fundament 127/1300Rek. fundament 179/1500
300750-70017m Ø127 2870,57,56012785 x 320RAL 7001Cetong 7778715
300780-70017m Ø179 3470,87,86017985 x 320RAL 7001Cetong 7778773
300850-70018m Ø127 3580,58,56012785 x 320RAL 7001Cetong 7778715
300880-70018m Ø179 4080,88,86017985 x 320RAL 7001Cetong 7778773
300980-70019m Ø17948,590,89,86017985 x 320RAL 7001Cetong 7778773
3001080-700110m Ø17966,5100,810,86017985 x 320RAL 7001Cetong 7778773