LED-konvertering i Varberg

» KOMMUN
Varbergs Kommun
» KUND
Varberg Energi
» INSTALLATIONSÅR
2017 och framåt
» FÄRGTEMPERATUR
4000K (Neutral vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI70 (Neutral vit 740)

Idag är i stort sett alla kommunala vägar i Varberg belysta med modern LED teknik som ger långa livslängder, låg energiförbrukning och bästa möjliga ljuskomfort.

En LED-insats kostar ca hälften jämfört med en ny armatur. Varberg Energi har köpt över 8000st insatser och därmed sparat stora summor.

Arbetet har varit tidseffektivt och bra ur arbetsmiljösynpunkt då skylift samt TMA bil behövt vistas en mindre tid vid varje stolpe under montagearbetet. Vid enbart armaturbyte har man bytt 6st LED-insatser jämfört med 2st nya armaturer i timmen.

Man har i snitt sparat in ca 6m kabel samt 4kg aluminium på en ljuspunkt, då kabeln och armaturhuset återanvänts. Detta har bidragit till förbättrad cirkulär ekonomi och ett minskat avtryck i materialanvändning.

Totalt innebär detta för projektet som Varberg Energi står bakom:
» Besparingar på 30 ton aluminium i form av armaturhus
» Besparingar på 5,5 mil kabel mellan armatur och stolpsäkring
» Reducerad energianvändning till ca 40 % (från 4200 MWh till ca 1700 MWh)

ANVÄNDA PRODUKTER

SGS203

LED-insatser