Postgårdsvägen

» KOMMUN
Kungsbacka Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2023
» FÄRGTEMPERATUR
4000K (Varm vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI70 (Varm vit 740)

Energibesparingar och säkerhet i kombination när Kungsbacka satsar på smarta gatuarmaturer

Kungsbacka Kommun har valt att installera ORION 1 med trådlös ljusstyrning och närvarosensorer i ett bostadsområde för att främja hållbarhet, innovation och trygga miljöer.

Bara vid övergången till LED reduceras energiförbrukningen till cirka hälften, med närvarosensorer samt Airglow för trådlös ljusstyrning kan man räkna med en energibesparing på ytterligare 50% jämfört med LED belysning utan styrning. Med den ökade elkostnaden har kommunens gatubelysning blivit ett högprioriterat område.

Behovsanpassad gatubelysning är ett omtalat ämne

Tanken bakom att trådlöst kunna styra moderna gatuarmaturer är den enorma skillnad mellan den mer eller mindre konstanta belysning som de flesta av våra gatumiljöer har idag och det reella belysningsbehovet.

Arbetet är en del av en större satsning som Kungsbacka Kommun gör inom IT och infrastruktur, där just trådlös ljusstyrning i kombination med sensorer bidrar till en sundare behovsanpassad belysning. Målet är att detta bidrar till energibesparingar och en fortsatt trygg miljö för kommunens invånare. Man testar i dagsläget en rad olika teknologier på relativt små areor, med ambitionen om att framöver gå från småskaligt till storskaligt.

Projektet i korthet

Postgårdsvägen i Kungbacka är ett mindre bostadsområde med ett femtiotal hushåll och ett trettiotal gatulampor.

» 29 stycken 50W högtrycksnatrium armaturer ersatta med motsvarande antal ORION 1 32W LED gatuarmaturer.
» 29 stycken AirGlows (ljuskontroll) i kombination med TE Connectivity Lumawise PIR sensorer.
» Enkel och snabb montering via Zhaga Book 18 sockel.
» Beräknad energibesparing: 50% vid byte av gatuarmatur. Ytterligare cirka 50% reducerad energiförbrukning jämfört med LED belysning utan styrning.
» Övrigt: engångskostnad för inköp av extrautrustad armatur, inga återkommande avgifter – snabb återbetalningstid.

Behovsanpassad belysning är idag ett omtalat ämne, eftersom det är en enorm skillnad mellan den mer eller mindre konstanta belysning de flesta av våra gatumiljöer har idag och det reella belysningsbehovet. Detta har LumenRadio tagit fram en lösning för med vår AirGlow produkt.

Niclas Norlén
Utvecklings och Produktchef för Smart Cities, LumenRadio.

Använda produkter

Orion 1

Gatuarmaturer