Wictory Center

» KOMMUN
Varbergs Kommun
» INSTALLATIONSÅR
2023
» FÄRGTEMPERATUR
4000 K (Varm vit 740)
» FÄRGÅTERGIVNING
CRI 70 (Varm vit 740)

Sparbanken Wictory Center är en innebandyarena i de östra delarna av Varberg, vid Håsten och Österleden. Arenan invigdes 2010.

En energieffektiv uppgradering

Vid uppgraderingen av Wictory Center byttes alla lysrörsarmaturer över de tre planerna mot betydligt mer energieffektiva LED-armaturer i ECHO-serien. Denna uppgradering har inte bara förbättrat belysningen och atmosfären i hallen, utan den har också lett till betydande fördelar för föreningen och miljön.

  • Energieffektivitet: Genom att byta till LED-armaturer har kunden uppnått en energibesparing på cirka 60% i anläggningen. De nya LED-armaturerna är betydligt mer energisnåla än traditionella lysrör, vilket har att minskat strömförbrukningen avsevärt
  • Lång livslängd: LED-armaturerna har inte bara dragit ner energikostnaderna, utan har också en längre livslängd jämfört med traditionella lysrör. Detta har resulterat i betydande besparingar i underhållskostnader över tid, då man inte längre behöver lägga pengar på underhåll lika ofta
  • Minskade elkostnader: Genom att minska strömförbrukningen minskas även elkostnaderna betydligt
  • Hållbarhet: En annan viktig aspekt är att den minskade strömförbrukningen bidrar till att minska CO2-utsläpp

Denna uppgradering är ett utmärkt exempel på hur vi strävar efter att förbättra och optimera belysningsanläggningar, samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

TIDIGARE LÖSNING

Baserat på 1825 brinntimmar per år. Kostnad för 1 kWh antas vara 2 kr. Exkluderat underhållskostnader för byte av lysrör var 2-5:e år.

» ARMATURTYP: T5 lysrör 3 x 80 W
» ANTAL ARMATURER: 94 st
» TOTALEFFEKT: 26 320 W
» FÖRBRUKNING/ÅR: 48 034 kW
» KOSTNAD/ÅR: 96 068
» LJUSSTYRKA: 950 lx
» JÄMNHET:

LÖSNING MED LED

Baserat på 1825 brinntimmar per år. Kostnad för 1 kWh antas vara 2 kr. Exkluderat underhållskostnader för byte av lysrör var 2-5:e år.

» ARMATURTYP: ECHO 3 360 W (80%)
» ANTAL ARMATURER: 36 st
» TOTALEFFEKT: 10 368 W
» FÖRBRUKNING/ÅR: 30 275 kW
» KOSTNAD/ÅR: 37 843
» LJUSSTYRKA: 1110 lx
» JÄMNHET: 0,66 U0

Besparingar efter utbyte

Om vi antar att driffttiden på armaturerna i arenan är ca. 5 timmar per dag och därmed 1825 timmar per år, motsvarade den gamla lösningen med traditionella T5 lysrörsarmaturer 96 068kr per år för föreningen om 1 kWh antas kosta 2 kr. Idag har kostnaderna kunnat sänkas till 37 843kr enligt samma kalkyl. Besparingen som möjliggjorts är alltså hela 58 225 kr per år. Dessutom är de nya armaturerna utrustade med DALI-styrning, vilket inte var möjligt med armaturerna som tidigare var installerade i anläggningen.

Utöver den stora energibesparingen på ca. 60 %, höjdes även belysningsstyrkan med nära 20 %. Ett kvitto på att modern LED-belysning för lokalen gör stor skillnad för både ekonomi och miljö.

Använda produkter

Echo plus 3

Inomhusarmaturer