Nyheter

Nu är vi ISO-certifierade!

Dessa certifikat är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitetsaspekter i alla delar av vår verksamhet. Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i […]

Lansering av ny webbplats

Plattformen som vi länge längtat efter – äntligen kan vi ge våra produkter och tjänster den presentation de förtjänar och dela med oss av slutförda projekt som vi är stolta över!